Pomiary sytuacyjne i wysokościowe

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonywane są na zlecenie Inwestora/właściciela nieruchomości zainteresowanego uzupełnieniem mapy zasadniczej, prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o elementy zagospodarowania terenu,
które zostały trwale posadowione na gruncie, a zaistniała konieczność przedstawienia ich na mapie, by móc posłużyć się uwierzytelnioną kopią mapy w jakiejś procedurze administracyjnej lub sądowej. Pomiary wysokościowe mogą być wykonywane dla potrzeb niwelacji terenu, określenia spadków, itp.


Powrót do listy usług.