Obsługa inwestycji

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowań  geodezyjnych i kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, każda realizowana inwestycja wymaga dokonania następujących czynności (udokumentowanych wpisem do dziennika budowy): 
 

Prawidłowe wykonanie tych czynności sprawi, że Inwestor będzie mógł zakończyć budowę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.


Powrót do listy usług.